Bibliografia

Nowa (czerwiec 2014 r.) subiektywna bibliografia Compliance & MiFID – rzecz jasna zawierająca najciekawsze (czasami jedynie poglądowo), zdaniem autora, pozycje z zakresu compliance oraz związane z MIFID. Oczywiście zachęcam do wskazywania publikacji nieujętych w niniejszym zestawieniu.

 1. Bieniek B., Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Wolters Kluwer 2010.
 2. Bleker S., Hortensius D., ISO 19600: The development of a global standard on compliance management, Business Compliance 02/2014.
 3. Byrski J., Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Wydawnictwo C.H. Beck 2010 r.
 4. City Essentials, An introduction to MiFID: Guide, BPP Learning Media 2007.
 5. Chłopecki A., Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Dom Wydawniczy ABC Grupa Wolters Kluwer 2001.
 6. Chłopecki A., Dyl M., Prawo Wspólnot europejskich a prawo polskie – rynek kapitałowy, Seria: Książki Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa 2000.
 7. Chłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego, Wydawnictwo C.H. Beck 2011.
 8. Chruściak M., Kłoda M., Kopeć A., Kott G., Ostrowski T., Szakun M., Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji, Seria: Krótkie Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck 2012.
 9. Compliance – odpowiedzialny prawnik w finansach, Radca Prawny nr 123 (03.2012).
 10. COSO I – Kontrola Wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa – COSO I, PIKW 2008.
 11. COSO II – Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – Zintegrowana Struktura Ramowa – COSO II, PIKW, PIB 2007.
 12. COSO III – Przewodnik – Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej, PIKW.
 13. Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, LexisNexis 2012.
 14. Dyl M., Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Wolters Kluwer 2012.
 15. Elderfield M., A Practitioner’s Guide to MiFID, Wildy 2007.
 16. Federowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin 2013.
 17. Ferrarini  G., Wymeersch E., Investor Protection in Europe: Corporate Law Making, The MiFID and Beyond,  Oxford Scholarship Online 2009.
 18. Frysztak M., Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych, Wydawnictwo C.H. Beck 2009.
 19. Giraud J.R., D’Hondt C., MiFID – Convergence Towards a Unified European Capital Markets Industry, Risk Books 2006.
 20. Gomber P., The implementation of Best Execution Obligations – An Analysis of the German Market, Surveys 2008 and 2009.
 21. Gorzelak K., Braciszewska A., Braciszewska J., Rogalski T., Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu, Wydawnictwo C.H. Beck 2011.
 22. Grabowski K., Dyrektywa o prawach akcjonariuszy. Studium tworzenia prawa i przewodnik po dyrektywie,  Oficyna Allerhanda, 2014.
 23. Gutowski M., Umowa opcji, Monografie Zakamycze, Wydawnictwo Zakamycze 2003.
 24. Iwański W., Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych, Wolters Kluwer 2014.
 25. Jaroszyński T.,  Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Wolters Kluwer 2014.
 26. Herold R., The Practical Guide to: Assuring Compliance, 2006.
 27. Kapuściński B., Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku.
 28. Krzyścin M., Reklama produktów bankowych. Jej perswazyjność i konsekwencje, Wydawnictwo CeDeWu 2013.
 29. Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2014.
 30. Kurzajewski M., Usługi maklerskie, Wolters Kluwer 2013.
 31. Lannoo K., MiFID 2.0 Unveiled, ECMI 2011.
 32. Lannoo K., Casey J.P., The MiFID Revolution, CEPS 2006.
 33. Lannoo K., de Manuel M., Rethinking Asset Management: From Financial Stability to Investor Protection and Economic Growth, CEPS 2012.
 34. Lannoo K., ECMI Survey on MiFID “real” Implementation: Preliminary Results, ECMI 2010.
 35. Łolik M., Współczesne prawo kontraktów – wybrane zagadnienia, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck 2013 r.
 36. Makowicz B., Compliance w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer 2011.
 37. Mroczkowski R. (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Wolters Kluwer 2014.
 38. Nadolska A, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej europejskiego nadzoru finansowego, Wolters Kluwer 2014.
 39. Nelson P., Capital Markets Law and Compliance: The implications of MiFID, Cambridge University Press 2012.
 40. Nowacki J., O tym jak tłumacz może kształtować polskie przepisy, http://compliancepolska.pl/.
 41. Nowacki J., ESMA – nowy urząd nadzoru rynku kapitałowego w Europie, http://compliancepolska.pl/.
 42. Nowacki J., Zarządzający AFI z europejskim paszportem, http://compliancepolska.pl/.
 43. Newton A., The Handbook of Compliance: Making Ethics Work in Financial Services, Mind Into Matter, 2002.
 44. Ofiarski Z., Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, Wolters Kluwer 2014.
 45. Radwański Z. (red.), Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 18,  Seria: System Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck 2009.
 46. Rejdak M., Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Komentarz, Krótkie Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck 2008.
 47. Rogowski W. (red.), Nowe koncepcje i regulacje rynku finansowego, Oficyna Allerhanda, 2014.
 48. Rogowski W. (red.), Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego,  Oficyna Allerhanda, 2013.
 49. Rutkowska – Tomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, Studia Finansowo-prawne nr 4, 2014.
 50. Skinner Ch., The Future of Investing in Europe’s Markets After MiFID, Wiley 2007.
 51. Tabuena, J.A., The compliance/internal audit connection: compliance and audit both have a growing role to play in risk identification, monitoring, and mitigation.(Governance Perspectives), Internal Auditor 2012.
 52. Sauders E.J., Kontrola wewnętrzna w bankowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 53. Sójka T., Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi – zagadnienia podstawowe, Przegląd Prawa Handlowego 4/2014.
 54. Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 1/2013 (link: TUTAJ).
 55. Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 2/2013 (link: TUTAJ).
 56. Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 3/2013 (link: TUTAJ).
 57. Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 4/2013 (link: TUTAJ).
 58. Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 5/2013 (link: TUTAJ).
 59. Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 6/2014 (link: TUTAJ).
 60. Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 7/2014 (link: TUTAJ).
 61. Szczepańska M. (red.), Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki, Numer specjalny 03/2013 Wiadomości Ubezpieczeniowych, PIU 2013.
 62. Szumański A. (red), Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 19, Seria: System Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck 2006.
 63. Tarantino A., Governance, Risk, and Compliance Handbook: Technology, Finance, Environmental, and International Guidance and Best Practices, Wiley 2008.
 64. Tarantino A., Manager’s Guide to Compliance: Sarbanes-Oxley, COSO, ERM, COBIT, IFRS, BASEL II, OMB’s A-123, ASX 10, OECD Principles, Turnbull Guidance, Best Practices, and Case Studies, Wiley 2006.
 65. Terblanch J., Compliance and its relationship to internal audit, 2008.
 66. Wajda P., Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, Wydawnictwo C.H.Beck 2009.
 67. Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P., Prawo rynku kapitałowego, Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. 2, 2014.
 68. Włodarczyk G., Stanowisko KNF w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku forex, Biuletyn Izby Domów Maklerskich nr 3/2013 (3).
 69. Włodarczyk G., Doradztwo inwestycyjne – czym jest, a czym być powinno?, Biuletyn Izby Domów Maklerskich nr 2/2013 (2).
 70. Włodarczyk G., MiFID II i nowe wytyczne ESMA dla funkcji compliance, Biuletyn Izby Domów Maklerskich nr 1/2013 (1).
 71. Włodarczyk G., Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements, https://compliancemifid.wordpress.com, 2014.
 72. Włodarczyk G., Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID, https://compliancemifid.wordpress.com, 2014.
 73. Valiante D., MiFID 2.0 Casting New Light on Europe’s Capital Markets, ECMI 2011.
 74. Valiante D.,Lannoo K., The MiFID Metamorphosis, CEPS 2010.
 75. Valiante D., Assi B., ECMI Research Report No. 6/ February 2011 – MiFID Implementation in the midst of the Financial Crisis – Results of an ECMI Survey, ECMI 2011.
 76. Valiante D., The Euro Prisoner’s Dilemma, CEPS 2012.
 77. Verstichel A., Avgouleas E., Special Report – The Regulation of Investment Services in Europe under MiFiD : Implementation and Practice, Tottel Publishing 2008.
 78. Zaradkiewicz K. (red.), Niedozowolne postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia, Numer specjalny 01/2013 Wiadomości Ubezpieczeniowych, PIU 2013
 79. Zawadzka P., Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, Wydawnictwo C.H.Beck 2009.
 80. Zdanowicz B., Compliance – Nowa funkcja banków, Wydawnictwo BFG 2005.
 81. Żygadło A., Wyłączenie tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Wolters Kluwer 2011.
Reklamy
%d blogerów lubi to: