O autorze

Grzegorz Włodarczyk – zarówno praktycznie (zawodowo) jak i teoretycznie (studia doktoranckie) zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MiFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego (UCITS, CRD, EMIR, FATCA, PRIIPS, ZAFI, SOX, FATCA, Securities Act, FCPA etc.). Ukończył  studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  Związany z rynkiem finansowym od 2007 roku (komórki prawne i compliance), od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Uczestniczył lub uczestniczy w pracach grup roboczych: ds. MiFID przy ZBP, ds. Zachęt przy IDM, ds. EMIR przy ZBP, ds. MIFID II przy ZBP, ds. MiFID II przy SCP. Autor kilkunastu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności. Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska, International Law Association – Polish Branch i innych. Wyróżniony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance nagrodą, której celem jest wyróżnienie osób ze środowiska compliance, które wspierając działanie i rozwój Compliance w Polsce, wskazują najwyższe standardy w branży.

Profil na Linkedin.

Zastrzeżenie prawne

Informacje oraz wszelkie opinie zostały opracowane przez autora na podstawie źródeł uznawanych powszechnie za wiarygodne. Niniejsze opracowanie oraz wyrażone w nim treści są wyrazem wiedzy oraz poglądu autora oraz nie powinny być inaczej interpretowane. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje oraz szkody wynikłe w wyniku decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Autor, choć dołożył wszelkich starań  by opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością, kompletnością oraz starannością, nie gwarantuje dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadkach, gdyby informacje na podstawie których zostało sporządzone opracowanie okazały się niekompletne.

Wszelkie opinie i poglądy zawarte w serwisie są prywatnymi poglądami autora i nie powinny być utożsamiane ze stanowiskiem organizacji przez niego reprezentowanych, zarówno obecnie, jak i w przeszłości.

Autor zgadza się na powielanie bądź publikowanie opracowania lub jego części jedynie w przypadku podania źródła opracowania.

Reklamy
%d blogerów lubi to: